Durante o mes de novembro de 2020 compartimos tres pílulas de formación sobre violencias machistas, desde diferentes olladas. As diferentes profesionais que participaron desta actividade trasladaron, desde a súa experiencia profesional, as súas impresións sobre a normalización da violencia de xénero e sexual na mocidade, as ciberviolencias machistas, e a representación da violencia de xénero nos medios de comunicación.