A seguir recompílanse unha serie de recursos de utilidade para familias, persoal educador, etc. orientados a afondar no traballo DE FRONTE á violencia de xénero, con diversidade de formatos: desde unha selección de referencias en literatura infantil, xuvenil e adulta, até ensaios, estudos e guías coeducativas, pasando por recursos audiovisuais en aberto. 

Este é un espazo aberto á participación e a construción colectiva, e por iso convidamos todas as entidades adheridas á campaña a enviar aqueles recursos que consideren de interese a info@defronte.gal.