Por medio dos seguintes formularios todos aqueles Concellos, IES e entidades do tecido social, educativo ou empresarial interesadas en adherise á campaña e ao programa de actividades poden facelo, amosando o seu compromiso e vontade de poñerse DE FRONTE á violencia de xénero.

Formularios para asinar o compromiso adhesión á campaña DE FROTE á violencia de xénero:

Formulario adhesión para Concellos

Formulario adhesión para IES

Formulario adhesión para outras entidades