Por medio dos seguintes formularios todos aqueles Concellos e entidades do tecido social, educativo ou empresarial interesadas en adherise á campaña e ao programa de actividades poden facelo, amosando o seu compromiso e vontade de poñerse DE FRONTE á violencia de xénero.